Grunau 9 etter strikkstart

Ringerikes Flyveklubb ble stiftet 24. oktober 1938 etter et foredrag holdt av Ole Reistad i Hønefoss. Klubbens første formann ble kapt. Wessel Berg, og klubben skulle bedrive seilflyging og glideflyging.

En Grunau 9 ble bygget på dugnad, og etter over 2000 byggetimer med en hektisk innspurt i mars 1940 ble flyet klart til påskeleir på Steinsfjorden.

Flyet fikk registrering LN-GAO, og klubbens første seilflysesong ble avviklet med totalt 11 minutters flytid.

Så kom krigen og all seilflyging i Norge skulle gjøres i tilslutning til Nazistisk Seilflyforbund. RFK besluttet da å legge ned aktiviteten, og flyet ble beslaglagt av Hirdens Flykorps.

Etter krigen ble aktiviteten gjenopptatt og det bygget et nytt fly, en Grunau 9 med registrering LN-GAM. Den ble fløyet flere hundre starter med både bil- vinsj- og flyslep den totalhavarerte på Eggemoen.

Etter dette ble det kjøpt inn tre stk SG-38 fra Sverige. Disse ble fløyet både på Steinsfjorden og Eggemoen, og man fikk mange fine turer ut av disse flyene før de etterhvert var kræsjet og brukt opp alle tre.

I 1954 ble det innkjøpt et motorfly, men dette ble snart byttet mot et Grunau Baby seilfly, da motorflyet for det meste stod på bakken. Dette flyet ble flittig brukt i mange år før det ble satt på bakken på grunn av limtypen det var bygget med. Etter dette ble seilflyvirksomheten lagt ned i denne omgang, og klubbvirksomheten ble lagt om til motorflyging i 1958.

Grunau Baby (Wikimedia Commons)

I 1982 ble seilflygruppen gjenopplivet med god hjelp fra seilflygruppen i Oslo Flyklubb. Klubben overtok en L-13 Blanik, LN-GAV fra Oslo og en Rallye ble kjøpt inn som slepefly. Den samme LN-GAV er fremdeles på vingene og brukes til grunnskoling. I tillegg har Seilflyklubben i dag en G-103 Twin II, LN-GAB samt en Astir CS, LN-GBX. Rallyen har blitt byttet ut med en Super Cub LN-HAR som har slept trofast i mange år.

Klubbens hjemmebase, Eggemoen eies i dag av Tronrud Engineering som er i ferd med å bygge ut området til næringspark med helikopterverksted og annen industrivirksomhet. Plassen er gjenstand for hektisk utbyggingsaktivitet og vi ser konturene av et imponerende anlegg som forhåpentligvis vil være base for alle typer luftsport i mange år fremover.

 

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.