Ringerikes SFK innbyr til klubbkveld på

Peppes Pizza Nordre Torv 1 –

19. april kl 1900.

Hold av kvelden allerede nå!

Per Inge Evensen fra Riskpoint forsikring kommer og forteller om fly forsikring.

 Påmelding innen 17 april til: hans(at)world.no

Alle fly interesserte er velkommen.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.