NLF vil holde ett radiotelefoni kurs på Starmoen under luftsports uka.

http://nlf.no/aktivitet/ballong/luftsportsuka-2017

Medlemmer i Ringerikes SFK som trenger å fornye eller få utstedt radio sertifikat må ta kontakt med Steinar slik at det blir tid til å gjennomgå ett kompendium/brevkurs før radio kurset på Starmoen.

Hans T

Fra: Oksenholt, Steinar [mailto:Steinar.Oksenholt@nlf.no]
Sendt: 12. januar 2017 11:17
Til: Hans T
Emne: SV: Radio telefoni kurs

Hei Hans

 

Det vil bli et kurs i forbindelse med Luftsportsuka på Starmoen 14.-18. juni. Hvilke dager det blir kjenner jeg ikke nå, men sannsynlig mot helga (torsdag-fredag). Da også med muligheter for eksamen både teori og muntlig på lørdag. Kurset forutsetter nok at du har lest og trent litt i forkant.

MVH

Steinar Øksenholt

Avdelings- og Fagsjef seilflyseksjonen
Daglig leder Ole Reistad Senter

Norges Luftsportforbund

Mob: 995 77 598

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.