Arbeidsoppgaver er som følger:

Vask og polering av GBX og GAB + smøring og vask av hengere.

Montere solcelle ventilator på taket av begge tilhengerne

http://www.biltema.no/no/Bat/VVS/Ventilasjon/Solcelleventilator-2000034635/

Feste glass til G måler i GAB

Renske vekk ugras rundt begge hengerne. Ta med hagesaks.

Feste halespor på GBX

Feste løse ledninger under instrumentbrett forsete GAB

Montere nytt halehjul GAB, hvis ankommet.

Vi holder på utover ettermiddagen slik at medlemmer som ikke har ferie har anledning til å møte opp og delta etter arbeidstid.

Alle fly interesserte velkommen

Hans + Magnar + Bjørnar

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.