GAB er nå trygt plassert utenfor byggelokalet til Ringerikes SFK

Om det er medlemmer som ønsker å delta på vedlikeholdet er det fremdeles ledige plasser.

Ta kontakt på mobil: 4707 9489 (Hans T)

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.