KLUBBKVELDEN  PÅ PEPPES ER FLYTTET TIL 7 NOV kl. 1900

Programmet blir det samme.

Øystein Bjørklund fra Oslo/Sandefjord SFK kommer for å lære oss å fly Condor Seilflysimulator.

Velkommen.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.