Den første helgen på seilflyleieren ble vellykket.

Vi fløy flere starter i termik til 2 800 meter og hadde indikert middelstig på 6,6 m/s.

Tidligere og nåværende medlemmer storkoste seg, og på kveldene løste vi verdensproblemer.

Vi håper flere seilflygere vil benytte anledningen til å få seg noen starter i GAB kommende helg.

Velkommen til årets seilflyleier på Thomlevold

Styret i

Ringerikes SFK

Hans T

 

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.