Innkaller til dugnad på GAB og GBX.

GAB har fått noe fuktighet i instrument slangene. Vi må ta ut setene, koble fra slanger/instrumenter og få ut fuktigheten.

Kompasset i forsete på GAB ble gjenglemt på Starmoen etter utleie til GSFK. Er hentet. Montering av kompasset i GAB gjenstår.

Vi har fått laget slepestag til GAB, men her trengs det en modifikasjon. Vi må gjøre en tilpassing under dugnaden.

Vi har støy på radioen til GAB ved sending fra baksetet. Noen radiokyndige som har anledning til å delta på dugnaden?

GBX trenger en vask og polering.

Vi skal montere solcelle ventilator i hengeren til GBX. Noen som kan ta med nødvendig verktøy til å sage ett ca. 120 mm hull i en av aluminiums platene på hengeren? Samt skrutrekkere for å skru fast ventilatoren

Kratt og buskvekster rundt begge hengere må fjernes.

Siden flere medlemmer har en bit å kjøre i anledning sommerferie  ber vi om påmelding innen mandag kveld/Tirdag morgen.

Velkommen

Styret i RSFK

V/Hans T

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.