Rolf, Magnar og jeg drar til Eggemoen i morra for å gjøre noe vedlikehold på GAB.

Om det er andre av klubbens medlemmer som har lyst og/eller anledning til å være med, så er det plass til flere.

Velkommen.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.