Som kjent har vi hatt problemer med å skaffe slepefly til flyging på Eggemoen.

Styret i Ringerikes SFK har nå bestemt at vi kjører GAB til Leirin/Fagernes og flyr der frem til 1 oktober.

Om det er noen som har anledning til å kjøre GAB i henger til Leirin, så gi en tilbakemelding.

Leirin har fritt luftrom, 2000 meter bane, overnattingsmuligheter og fine bølge forhold på denne tiden av året.

Leirin ligger på 822 meter QNH.

Kjøretid fra Eggemoen til Leirin er ca. 1 time 50 minutter.

Hans T

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.