GAB står nå på Leirin

De av dere som ønsker å fly på Leirin førstkommende lørdag (8 sep) må gi meg en tilbakemelding innen fredag kveld.

Hans T

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.