Minner om klubbkvelden på Peppes i morra kveld.

Alle fly interesserte velkommen.

Hans T

KLUBBKVELD PÅ PEPPES PIZZA – HØNEFOSS

Ringerikes SFK innbyr til klubbkveld på Peppes Pizza 27. November kl. 1900.

Hold av kvelden allerede nå!

Birger Bulukin kommer for å lære oss om strekkflyging.

Alle fly interesserte er velkommen.

SETT AV KVELDEN ALLEREDE I DAG!

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.