Invitasjon til årsmøte

Tid og sted

Tirsdag 5. mars, på Eggemoen kl.1830

Saksliste

  1. Godkjenne de fremmøtte representanter.

2. Godkjenne saksliste.

3. Velge dirigent, referent og representant til å undertegne protokoll.

4. Behandle årsberetning.

5. Fremlegge regnskap.

6. Behandle innkomne forslag.

7. Valg av nytt styre.

8. Eventuelt

Velkommen!

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.