Seilflyseksjonen / Norges Luftsportforbund (S/NLF) har i samarbeid med Santiago Amengual utarbeidet et nytt seminar i rekken av Fly Trygt.

Programmet ble første gang gjennomført under Seilflykonferansen i oktober 2018

Fly Trygt 3 består av MYB- og FCL-teori som er obligatorisk for konvertering fra nasjonalt flygebevis seilfly til LAPL-S og SPL og som ikke er dekket i dagens opplæring.

Seminaret tar 3-4 timer + eksamen (20-25 min).

Seminaret kan også utvides med faget «Communication» (RTL), men krever da ytterligere en dag/kveld for gjennomføring.

Seminaret er ikke obligatorisk i seg selv, men er tilrettelagt og eksamensorientert som støtteundervisning.

Deltakelse på selve seminaret er gratis, men eksamensavgift for Norsk Luftsportstilsyn reguleres av deres gebyrforskrift

Fly trygt i Hallingdal og Valdres (Fjellregionen) – i samarbeid med Valdres FK og Hallingdal FK blir  gjennomførtSøndag 3. mars på Nytun Fjellstue kl 1100. Se også NLF sine hjemmesider.

Vi i Ringerikes SFK har fått anledning til å melde oss på og bli med på kurset og eksamen.

NB: Påmelding til S/ NLF sin hjemmeside:

nlf.pameldingssystem.no/fly-trygt-3-fjellregionen

Velkommen

Hans T

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.