Følg linken og dere får innsyn i hva som skjer i seilfly Norge.

Komplett saksunderlag til seksjonsmøtene og Luftsportstinget 2019 er lagt ut her:

http://nlf.no/forbund/seksjonsm-ter-og-luftsportstinget-2019-5-7-april

Saksdokumentene, inkludert årsrapporten for NLF, vil bare være tilgjengelig elektronisk, og ikke trykket på papir.

Det vil også komme noe mer praktisk informasjon når vi nærmer oss arrangementet. Blant annet kommer det faglige programmet for fellesarrangementet på søndag formiddag. Vi kommer blant annet til å lage et informativt program om Min Idrett og andre klubbadministrative systemer.  

Seilfly seksjonen NLF


 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.