Steinsfjorden 2011

Bilder fra flygingen på Steinsfjorden 2011

17 Photos

Steinsfjorden 2010

Bilder fra flyging på isen i 2010

42 Photos

Diverse

Diverse seilflybilder tatt av klubbens medlemmer, både fra Eggemoen og andre steder.

27 Photos

Gamle dager

Diverse bilder fra Eggemoen og omegn i perioden ca 1987-1992

53 Photos

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.